HİZMET ALIMI VE LİSANS SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Hizmet Alım ve Lisans Sözleşmesi’nin bir tarafında İnönü Cd. Saray Sk. No:17 Mahmutbey/İstanbul adresinde faaliyette bulunan Nakkaş Prodüksiyon Yapım ve Pazarlama Ticaret Ltd.Şti (bundan sonra NAKKAŞ olarak anılacaktır) yer almaktadır. Sözleşmenin diğer tarafında ise Nakkaş’ın sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmak isteyen ve açık kimlik bilgileri ekte yer alan KULLANICI yer almaktadır.
 
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Hizmet Alım ve Lisans Sözleşmesinin konusu; KULLANICI’nın sahibi olduğu aktivasyon kodu ile gerçekleştireceği öğrenci üyeliğine ek olarak 1 yıl süre ile öğrencinin internet sitesinden alacağı hizmet ve içerikleri kullanmasına ilişkin verilerin takip edilmesi, veli rehberliği konularında içeriklerden faydalanması ve iletişimine dair ‘’veli üyeliğinin’’ şartlarının, hak ve sorumluluklarının kapsamının, muhtelif ihtilaflarda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE ÜYELİĞİN BAŞLANGICI

3.1.  KULLANICI’nın, Hizmet Alım ve Lisans Sözleşmesini kabul ettiğini beyan ettiği anda (internet üzerinde sözleşmenin okunduktan sonra “kabul ediyorum” butonunun tıklanması ile kabul etmiş sayılır) sözleşme hükümleri yürürlüğe girer.

3.2.  KULLANICI’nın üyeliği; sözleşme süresince KULLANICI’nın öğrenci üyeliğinde kullanılan TC KİMLİK numarasının Hizmet Alım ve Lisans Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde girilmesi ile başlar. Hizmet alınacak internet sitesi adresi www.dersite.org dur.

4. ÜYELİK BİLGİLERİ VE GİZLİLİK KOŞULLARI

4.1. KULLANICI; üyelik ve iletişim için gerekli tüm bilgileri eksiksiz ve hatasız olarak belirtmelidir. TC Kimlik numarasının belirtilmesi zorunludur. 
4.2. Bu bilgilerin doğru olmamasından veya eksik olmasından dolayı doğabilecek zararlardan KULLANICI sorumludur.

4.3. KULLANICI’ya ait bilgiler NAKKAŞ bünyesinde güvenli olarak kayıt altında tutulacaktır. KULLANICI’nın NAKKAŞ’a ait internet adresinden yapmış olduğu başvurularda girmiş olduğu bilgiler diğer KULLANICI’lar tarafından görüntülenemez. Söz konusu bilgiler, NAKKAŞ tarafından, (kendi ürünlerinin tanıtımı ve promosyonu amacıyla kullanılması hariç) KULLANICI’nın onayı dışında ya da yasal bir zorunluluk altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ya da kuruluşla paylaşılmaz. KULLANICI’ya ait bu bilgiler sadece gerekli yetki ve yasal düzenlemeler altında açıklanabilir. Gizlilik politikası içerisinde yer alan bu taahhütler sadece hizmetin sunulduğu NAKKAŞ’a ait internet adresi içerisinde geçerlidir.

4.4. KULLANICI, herhangi bir üçüncü şahsa şifresini açıklaması veya kullandırması halinde doğabilecek zararlardan bizzat sorumludur, NAKKAŞ’ın bu konuda herhangi bir sorumluluğu hiçbir şekilde bulunmamaktadır.

5. PROGRAM ÜZERİNDEKİ HAKLAR

5.1. NAKKAŞ’a ait internet adresi üzerinden sunulan her türlü hizmet ve programa ilişkin tüm haklar NAKKAŞ’a aittir. NAKKAŞ belirtilen hizmet ve programları mücbir sebepler hariç belirtilen şartlar çerçevesinde yerine getirecektir.

5.2. KULLANICI; sunulan hizmet kapsamındaki içerikleri işleme, yayma, çoğaltma; temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme, yayma, kiralama vb. gibi hiçbir hakka kesinlikle sahip değildir. Tüm içerikler, bizzat NAKKAŞ ya da kendisi için bir araya getirilmiş kişiler tarafından üretilmiş olup Fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde korunmaktadır.

6. NAKKAŞ’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. NAKKAŞ, verdiği hizmetin devamının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan KULLANICI’ya bildirir. Bu takdirde KULLANICI siparişin iptal edilmesini veya engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar hizmetin ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Bu süre içerisinde alınmış olan dersler varsa NAKKAŞ tarafından bunlara ilişkin herhangi bir geri ödeme yapılması hiçbir şekilde söz konusu değildir.

6.2. Teknik zorunluluklar veya mevzuattaki değişiklikler nedeniyle NAKKAŞ iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. KULLANICI'yı etkileyecek olan değişiklikler KULLANICI’ya, iletişim adresinden e-posta yolu ile bildirilecektir.

6.3. NAKKAŞ, ‘Veli üyeliği’ hizmetini öğrenci üyeliği bulananlara ücretsiz olarak sunar. Sunduğu hizmetin içeriklerinde, hizmeti sunduğu web sitesinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  Böyle bir değişiklik yapılması halinde KULLANICI bu değişikliklere itiraz edemez.

6.4. NAKKAŞ, tanıtım/promosyon gibi amaçlarla KULLANICI’ya yönelik olarak herhangi bir izin almaksızın internet sitesi üzerinden tanıtım ve promosyon faaliyetlerinde bulunabilir.

7. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 KULLANICI, bu sözleşme kapsamında alacağı hizmetleri bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredemez. KULLANICI, herhangi bir üçüncü şahsa şifresini açıklaması veya kullandırması halinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisi sorumludur. KULLANICI iş bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiğinde NAKKAŞ tarafından üyeliği ve şifresi iptal edilecek ve sözleşme tek taraflı olarak hiçbir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan feshedilecektir.

7.2 Sözleşme süresi, öğrenci üyeliği için kullanılacak olan aktivasyon kartının kullanım süresi kadardır. Aktivasyon kartının geçerlilik süresi içerisinde aktifleştirilmemesi halinde söz konusu kart NAKKAŞ tarafından hiçbir geri ödeme yapılmadan iptal edilecektir.


8.  ÇEVRİM İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI VE YAPTIRIMLAR

a. Aşağıda tahdidi olarak belirtilen mesajların tamamının KULLANICI tarafından yazılması KESİNLİKLE YASAKTIR;

* T.C. yasalarına aykırı, suç oluşturan mesajlar,
* Bireylerin kişilik haklarına saldıran, hakaret içeren, onları alay konusu edinen mesajlar,
* Yasalarımıza ve uluslararası yasalara göre 18 yaşından küçükler için sakıncalı olan türde yazı ve cinsel içerikli mesajlar,
* Tehditkar, hakaret içerikli, küfürlü, ahlak kurallarına aykırı mesajlar,
* Kişinin ya da toplumların dini inançlarına, kutsal saydığı değer yargılarına hakaret içeren unsurlar taşıyan mesajlar,
* Terör örgütlerini, terörizmi öven ve bölücü düşünce içerikli mesajlar,
* Site yönetimini karalayıcı vb. tarz yazılar,
* Reklam amacı güden, ticari kaygı güden mesajlar,
* Saldırgan, şiddet yanlısı, manevi duyguları rencide eden tüm mesajlar,
* Telif hakları gerektiren her türlü ses dosyası, mp3 linkleri, video linkleri, mp3 veya video programları, korsan yazılım linkleri içeren veya bunların dağıtılmasını destekleyen, yönlendiren içeriğe sahip mesajlar.

b.  KULLANICILARIN;  yukarıda sayılan ve kesinlikle yasak olan mesajları yayınlaması; genel ahlak, görgü ve toplum kurallarına uygun olmayan, huzur bozucu davranışlarda bulunması; herhangi bir üyeyi, misafiri veya NAKKAŞ çalışanını sözlü ya da yazılı taciz etmek, tehdit etmek, cinsel tacizde bulunmak, kötülemek, hakaret etmek, iftira etmek, küçük düşürmek gibi benzeri her türlü davranışlarda bulunması; Küfür, sakıncalı isim, pornografik olarak nitelendirilebilecek yazı, kelime ve rahatsız edici kelimeler içeren kullanıcı isimleri alması; diğer kullanıcıların kişisel bilgisayarlarındaki özel bilgilerine, programlara veya dosyalarına zarar verecek bilgi veya programları paylaşıma açması veya bu tür programlar kullanması; herhangi bir kullanıcının kişisel bilgilerini (ad, soyad, adres, tel no vb.) yayınlaması ya da ders akışını engelleyici tekrarlarda bulunması (spam veya flood yapması)  halinde NAKKAŞ ÖNCEDEN BİLDİRİM YAPMAKSIZIN KULLANICININ SİTEYE TEKRAR GİRMESİNİ ENGELLEME VE ÜYELİĞİNİ SONA ERDİRME HAKKINA SAHİPTİR. Kurallara uymadığı için yasaklanan KULLANICI,  PARA İADESİ TALEP EDEMEZ. Tüm KULLANICILAR uyarıları dikkate almak ve bunlara uymak zorundadır. Aksi halde sözleşmesi tek taraflı olarak hiçbir cezai şart ödenmeden feshedilebilecektir. Kullanıcılar da bu kurallara uymayanlar hakkında NAKKAŞ’A şikâyette bulunulabilir.

9. İPTAL VE İADE KOŞULLARI

KULLANICI, yazılı bildirimde bulunarak ücretsiz üyeliği süresi içinde istediği bir zaman diliminde veli üyeliğini iptal ettirebilir. Bu durum öğrenci üyeliği koşulları için geçerli olmayıp ayrı bir sözleşmeyle ilgili bölümde düzenlenmiştir.

10. MÜCBİR SEBEPLER, BEKLENİLMEYEN HALLER VE YASAL ZORUNLULUKLAR HALİNDE SORUMLULUK

10.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.
10.2.  KULLANICI’nın hizmeti kullandığı kendi teknik donanımının arızasından ya da internet altyapısı veri hatları gibi ağ iletişim yapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek uydu ve teknik arızaları gibi sebeplerden, yasal mercilerin karar ve talimatlarından dolayı hizmetin alınamaması veya aksaması gibi durumlarda da NAKKAŞ’ın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu kesinlikle bulunmamaktadır. Bu sebeplerle uğranılan zarardan dolayı NAKKAŞ’tan herhangi bir tazminat talebinde bulunulamaz.

11. CEZAİ ŞART

KULLANICI, sözleşmeden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmediği veya ihlal ettiği takdirde NAKKAŞ’ın fazlaya ilişkin tazminat talep hakları saklı kalmak kaydıyla hizmet bedelinin üç (3) katı kadar cezai şart ödemeyi, cezai şartın fahiş ve indirime tabi olmadığını kabul eder.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAKAMLAR

12.1. Sözleşmedeki herhangi bir madde ya da hüküm herhangi bir nedenle geçerliliğini yitirirse sözleşmenin diğer hükümleri bu durumdan etkilenmez ve geçerliliğini korumaya devam eder.  Geçerliliğini yitiren hüküm yerine tekrar yazılı olarak geçerli bir hüküm getirilinceye kadar iyi niyet kuralları çerçevesinde karşılıklı beklentileri zedelemeyen bir hüküm getirilmiş sayılır.
12.2.  Sözleşmeden doğacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

13. DELİL SÖZLEŞMESİ

KULLANICI, sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda NAKKAŞ’ın ticari defter ve kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193, 199 ve 200. maddeleri kapsamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

14. TEBLİGAT ADRESLERİ

Sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için tarafların bildirdiği adresler yasal yerleşim yeri sayılacaktır.  Söz konusu adreslere yapılacak teslim ve tebliğler tarafların şahsına yapılmış sayılacaktır. Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikçe önceki adrese yapılacak teslim ve tebligatlar geçerli olacaktır.